Waarvoor kun je een Kennistraject subsidie aanvragen?

Het doel van de regeling Kennistraject is het verbinden van WO- en HBO-kennisinstellingen in Limburg aan MKB bedrijven in de agrofoodsector, en vice versa, om daarmee de wederzijdse contacten, samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren.

In een Kennistraject wordt typisch een vijftal ondernemers bijeen gebracht in een programma van één van de volgende Limburgse kennisinstellingen: Maastricht University, Fontys Hogschool of HAS Hogeschool. De bedrijven, vertegenwoordigd door ten minsten twee MT-leden per deelnemend bedrijf, volgen een cyclus van vijf masterclasses in een samenhangend programma rond het thema van het Kennistraject. Met deze opzet wordt de interactie tussen de deelnemende bedrijven uitgedaagd. Hierop volgend gaan groepen van oudejaarsstudenten met een concrete bedrijfsopdracht aan de slag bij ieder van hun individuele bedrijven. De studenten worden begeleid door docenten. De bedrijven worden op hun beurt door deze docenten ondersteund bij het doorvoeren van de uitkomsten van de bedrijfsopdracht.

Als concreet voorbeeeld: in een programma van LimburgMakers hebben ondernemers eerder uiterst succesvolle Kennistrajecten gelopen bij  Maastricht University rond het thema value based marketing. Meer dan twintig bedrijven zijn ondersteund bij het identificeren van de werkelijke waarde van hun product of dienst en deze waarde vervolgens op te nemen in hun verdienmodel. 

Zo heeft een machinefabriek, die het traject van globale klantvraag tot geëngineerd machineontwerp als gratis service zag en vervolgens alleen op prijs de concurrentie aan moest met zijn machine-ontwerp, zijn verdienmodel omgedraaid en juist zijn engineeringscompetenties als additionele commerciële dienst doorontwikkeld.

Kennistrajecten binnen Agrofood

Binnen het programma LimburgAgrofood starten nu drie kennistrajecten.

Kennistraject Korte Ketens & Marketing

In het kennistraject 'Korte Ketens' wordt aandacht besteed aan versterking van de keten in de land- en tuinbouw. 

Kennistraject Big Data

In het kennistraject 'Big Data' wordt aandacht gegeven aan de invloed van Big Data in de land- en tuinbouw. Big data wordt steeds vaker ingezet als krachtig instrument om efficiënter te werken en om enorme hoeveelheden groeidata te verzamelen en te gebruiken om de prestaties van planten te begrijpen en te optimaliseren.

Waarvoor kun je een Kennistraject subsidie aanvragen?

Is je bedrijf een Limburgse MKB onderneming in de agrofood sector en wil je jouw concurrerend vermogen verder versterken?

Maak dan gebruik van het Kennistraject, waarin je met ondersteuning van Kennisinstellingen concrete nieuwe oplossingen en strategieën ontwikkelt voor je bedrijf.

Samen met experts en studenten ga je aan de slag om dit specifiek voor jouw eigen bedrijf voor elkaar te krijgen. Dit compacte kennistraject is dé efficiënte manier om verfrissende ideeën op te doen en tot een strategische verbetering te komen.

Wat kan het Kennistraject voor jou betekenen?

Het doel van het Kennistraject is het verbinden van kennisinstellingen in Limburg aan MKB bedrijven in de agrofood sector, en vice versa, om daarmee de wederzijdse contacten, samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren.

Wil je als MKB ondernemer je concurrentiekracht versterken? En wil je daarbij geholpen worden door studenten en professionele docenten? Dan is het Kennistraject iets voor jou.

Een Kennistraject bestaat uit drie onderdelen:

 • Interactieve en praktijkgerichte masterclasses verzorgd door docenten
 • Concrete aanbevelingen en oplossingsrichtingen voor je vraagstuk op basis van onderzoek door studenten
 • Ondersteuning vanuit de betreffende kennisinstelling bij de implementatie van de aanbevelingen en de toepassing van de door  jou opgedane kennis.

Subsidiebedrag

Het subsidiepercentage bedraagt 75% van de trajectkosten van maximaal € 10.000. De eigen bijdrage is 25% van de trajectkosten, dus maximaal 2.500 euro.
Voor dit bedrag kun je met minimaal 2 en maximaal 3 personen van je bedrijf aan het traject deelnemen.
De exacte kosten en het startmoment zijn afhankelijk van het betreffende kennistraject.

De belangrijkste pijlers

Onderwijs en bedrijven werken samen
Studenten en bedrijven ontmoeten elkaar
Onderwijs en bedrijven leren van elkaar.

Kennisinstellingen

Bij de volgende kennisinstellingen kun je een kennistraject volgen:

 • Universiteit Maastricht
 • Fontys Hogeschool
 • HAS Hogeschool

Beoordelingscriteria

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Bedrijfscase c.q. probleemstelling;
 • Motivatie voor deelname;
 • Verwachte impact op (het succes van) de onderneming.

Procedure

 1. Je dient je subsidieaanvraag in bij LimburgAgrofood via de website middels een aanvraagformulier.
 2. LimburgAgrofood toetst of je subsidieaanvraag compleet is en past binnen kaders van de regeling.
 3. Je ontvangt een ontvankelijkheidsverklaring.
 4. Bij positieve ontvankelijkheid wordt je subsidieaanvraag beoordeeld op bovengenoemde criteria.
 5. LimburgAgrofood neemt contact met je op over de uitslag van de beoordeling. Vervolgens ontvang je een subsidiebeschikking.