LimburgAgrofood subsidie-instrumenten

Adviesproject

Deze subsidie kan ingezet worden voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen.

Meer weten

Kennistraject

Het doel van deze subsidie is het verbinden van WO- en HBO-kennisinstellingen in Limburg aan MKB bedrijven in de agrofoodsector en vice versa. Om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren.

Meer weten

Innovatieproject

Deze subsidie heeft als doel om innovatieve ontwikkelingen bij het MKB in de agrofoodsector te stimuleren, ondersteunen en versnellen.
 

Meer weten

Overige subsidie-instrumenten

MIT Zuid

De subsidieregeling MIT Zuid is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de innovatiekracht van het MKB met subsidies voor innovatieadvies, haalbaarheidsonderzoek en R&D samenwerking.

 

meer weten

OP Zuid

OP Zuid is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. OP Zuid heeft diverse subsidiemogelijkheden voor innovatieve projecten.
 

meer weten

Food 2020

Het programma Food2020 stimuleert de foodsector in de Nederlands-Duitse grensregio. Grens overschrijdende samenwerking tussen bedrijven en wetenschappelijke instellingen wordt gestimuleerd via workshops en subsidies voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten.

meer weten

 

Brightlands Agrifood Ventures

Dit fonds richt zich op het verschaffen van risico kapitaal voor bedrijven actief in de agrofoodsector (gezonde voeding, smart farming en biomassa proces technologieën) met een toegevoegde waarde voor en door het Brightlands ecosysteem
 

meer weten

 

POP3
 

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) richt zich via diverse subsidiemogelijkheden op vijf onderwerpen: het versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht (1), jonge landbouwers (2), natuur en landschap (3), verbetering van waterkwaliteit (4) en LEADER (5).

meer weten 

GREENPORT_HOME-1.JPG