Partners

LimburgAgrofood is ontwikkeld door LIOF en de Provincie Limburg en de uitvoering is in handen van LIOF. Het programma wordt gefinancierd door Provincie Limburg. Samen vormen deze partijen de stuurgroep van het programma.

Provincie Limburg

De agrofoodsector wordt door de Provincie Limburg erkend als één van de belangrijkste pijlers waar de Limburgse economie op drijft. Het is van belang deze sector ook in de komende jaren optimaal te ondersteunen en te versterken om haar concurrentiekracht, duurzaamheid, welvaart en werkgelegenheid te behouden en te vergroten.

De Provincie zet daarom in op een verdere versterking van de agrofoodsector gericht op innovatief ondernemerschap en het verbinden van het bedrijfsleven, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen (cross-overs).

Strategische lijnen

Het programma LimburgAgrofood heeft zeven speerpunten geïdentificeerd:

 • Nieuwe verdienmodellen en product/ marktcombinaties
 • Technologische en sociale innovaties
 • Doorontwikkeling van marktgerichte ketens
 • Nieuwe toepassingen van het primaire product
 • Veilige en gezonde voeding
 • Future farming
 • Bio-circulair.

Belangrijke handelsperspectieven zijn onder meer:

 • het vergroten van de ketentransparantie
 • het delen van data tussen schakels (i.v.m. voedselveiligheid)
 • de verduurzaming van alle ketenschakels
 • het versterken van het aanpassingsvermogen
 • het aanjagen van vernieuwing
 • ondersteuning bij opleiding, scholing en bedrijfsopvolging
 • en meer aandacht voor smaak, gezondheid, veiligheid voeding, etc.
Website Provincie Limburg

De programma's van LIOF

LIOF is er voor de sectorontwikkeling van de sectoren logistiek, industrie en agrofood. Daartoe zijn drie programma's ontwikkeld: LimburgLogistiek, LimburgMakers en LimburgAgroFood. LIOF voert deze programma's uit in opdracht van de Provincie Limburg. In deze programma's komen de instrumenten Kennis, Kapitaal en Netwerk van LIOF via een integrale aanpak bij elkaar.

Website LIOF
GREENPORT_LIGGEND-2.JPG