Facts & figures

Met euro 2,6 miljard binnenlands product (BBP) en ruim 35.000 arbeidsplaatsen in 3.900 bedrijven is de agrofood sector een belangrijke zelfscheppende pijler onder de Limburgse economie. De sector draagt zowel 8% bij aan het totale BBP, als aan de totale werkgelegenheid van heel Limburg.

Waarin zit deze kracht van de agrofoodsector?

Door de hoge specialisatiegraad heeft de Limburgse agrofood sector een sterke positie verworven. De kracht en omvang van primaire productie (€ 700 miljoen) en verdere verwerking (€ 1 miljard) dragen aanzienlijk bij  aan het BBP. De regio Venlo is de op één-na grootste tuinbouwregio van Europa. Ongeveer 60% van het landschap in Limburg wordt beheerd door de primaire sector. De gunstige, centrale ligging van Limburg in de nabijheid van grote, potentiële afzetmarkten in Nederland, Duitsland (NRW) en België biedt kansen voor Limburgse ondernemers. Meer dan 30 miljoen consumenten kunnen binnen een straal van 100 kilometer worden bereikt (vanuit Venlo).

De interactie van de Limburgse agrofood sector met andere economische kernsectoren en ontwikkelingen wordt meer en meer benut. De samenwerking met de Brightlands Campussen, waaronder de Brightlands Greenport Campus, leidt tot gezamenlijke programma's en projecten.

Welke kansen liggen er voor Limburgse agrofood bedrijven?

 • Implementatie van nieuwe technologieën en valorisatiekansen door intensivering van samenwerking met de Brightlands Campussen en onderwijs- en kennisinstellingen
 • Versterkende verbindingen met maakindustriële bedrijven, logistieke bedrijven en overlapping met grote bedrijven in oostelijk Brabant
 • Ketentransparantie verhogen in verband met voedselveiligheid (bijvoorbeeld door het delen van data)
 • Inspelen op wensen/eisen specifieke klantgroepen gericht op smaak, gezondheid en veiligheid van voeding
 • Verduurzaming van ketenschakels (grondstoffen, verwerking reststromen, vervoer, verpakking, etc.)
 • Aandacht bedrijfsopvolging, opleiding personeel, werving en huisvesting buitenlands personeel
 • Groeikansen op de Duitse markt door afnemende tuinbouwproductie, aandacht duurzaamheid en vraag naar streekproducten
 • Mogelijkheden door huidige ondervertegenwoordiging van foodindustrie en melkveebedrijven.

Belangrijke agrofood clusters in Limburg

Binnen de agrofood zijn de volgende clusters sterk ontwikkeld in Limburg:

 • Primaire teelt, hoogwaardige productie en ketenbeheersing
 • Tuinbouw
 • Korte ketens
 • Toepassingen uit industrie/high tech sector
 • Toepassingen uit dienstensector (agrologistiek).

Kennis

Limburg werkt samen met verschillende onderwijsinstellingen om zo tot een sterke agrofood regio te komen. 

De volgende onderwijsinstellingen zijn actief in deze sector:

 • Fontys Hogeschool
 • HAS Hogeschool
 • Universiteit Maastricht.

Daarnaast is de Wageningen University & Research ook een belangrijke partner voor de ontwikkeling van innovatieve projecten en daarmee de versterking van de Limburgse agrofood sector.

Netwerk

De volgende netwerkorganisaties zijn actief in Limburg:

 • Brightlands campussen
 • LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond)
 • Provincie Limburg.
GREENPORT_HOME-1.JPG