Business opportunities

LIOF zet pro-actief in op een aantal business opportunities ter stimulering van innovatie bij het bedrijfsleven in samenwerking met kennisinstellingen en campussen. Tegelijkertijd wordt ook actief ingezet op het 'terugpompen' van de kennis van innovatieprojecten naar de kennisinstellingen zodat het aankomend arbeidsmarktpotentieel kennis heeft van de meest recente innovaties en innovaties ook weer verder kunnen brengen in de organisaties.

LIOF_ICOON_AF_VERDIENMODELLEN.png

Nieuwe verdienmodellen en product/ markt combinaties

Deze ontstaan door samenwerking, innovaties en het aansluiten op klantvragen. Hiermee kunnen bedrijven inspelen op het veranderende agrofood landschap.

Wilt u meer weten: bel of mail ons.

LIOF_ICOON_AF_DOORONTWIKKEL.png

Doorontwikkeling van marktgerichte kansen

Er wordt ingezet op deze doorontwikkeling door het stimuleren van nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Denk bijvoorbeeld aan korte ketens en streekproducten.

Wilt u meer weten: bel of mail ons.

LIOF_ICOON_AF_VOEDING GEZOND-VEILIG.png

Veilige en gezonde voeding

De veranderende marktomstandigheden en specifiekere consumenteneisen bieden kansen voor vernieuwende bedrijven. Denk hierbij aan ketentransparantie om de voedselveiligheid te vergroten, maar ook aan innovaties op het gebied van gezonde voeding, plantveredeling -en teelt, etc.

Wilt u meer weten: bel of mail ons.

LIOF_ICOON_AF_BIO-CIRCULAR.png

Bio-circular

Door de toekomstige uitdagingen dient de uitstoot van energie en emissies evenals de input van grondstoffen- en bronnen zoveel mogelijk verkleind te worden. Via bijvoorbeeld hergebruik (recycling), langdurig ontwerp en nieuwe verdienmodellen liggen er kansen om bij te dragen aan een langdurige klimaat- en energietransitie (verduurzaming).

Wilt u meer weten: bel of mail ons.

LIOF_ICOON_AF_INNOVATIES.png

Technologische en sociale innovaties

Door interactie van de agrofood sector met bedrijven uit maakindustrie en logistiek, kennisinstellingen en Brightlands campussen ontstaan technologische en sociale innovaties. De agrofoodsector is een initiator tot innovaties.

Wilt u meer weten: bel of mail ons.

LIOF_ICOON_AF_NIEUWE TOEPASSING.png

Nieuwe toepassingen van het primaire product

De primaire sector biedt een vruchtbaar platform voor de ontwikkeling van innovatieve technieken en systemen. Dit kan leiden tot nieuwe toepassingen van het primair product, zoals applicaties in de (precisie)landbouw, introductie van nieuwe teeltsystemen of ontwikkeling van nieuwe productenorganisaties voor specifieke klantsegmenten.

Wilt u meer weten: bel of mail ons.

LIOF_ICOON_AF_FUTURE FARMING.png

Future Farming

De komende (tientallen) jaren staat de landbouw sector voor enorme uitdagingen; meer voedsel produceren met minder middelen en een lagere voetafdruk op maatschappij en milieu. Nieuwe landbouw systemen en (technologische) innovaties dragen bij aan deze veranderingen. Voorbeelden van future farming op brede schaal is landbouwproductie middels vertical/ urban farming of precisielandbouw.

Wilt u meer weten: bel of mail ons.

Foto landschap.jpg