Met behulp van een ingehuurde nutritionist (Swinkels Nutrition) wil Mts van Leeuwen-Aarts komen tot een zo gunstig mogelijk voerrantsoen voor de vleesvarkens met een zo laag mogelijke fosfaat- en stikstofaanvoer en een zo laag mogelijke footprint.


Dit artikel komt voor in de onderwerpen